Søg

Linkedin

Karriere

English
ELMANN BISTÅR VORDINGBORG KOMMUNE MED SALE-AND-LEASE-BACK ARRANGEMENT

Elmanns afdeling for offentlig ret ved advokat og partner Henrik Græsdal har netop bistået Vordingborg Kommune med godkendelse af et sale-and-lease-back arrangement i Præstø by. Arrangementet, der inkluderer aftale om salg, gennemgribende renovering og tilbageleje (sale-and-lease-back), angår de gamle støberihaller i Præstø by.

Det er Realdania By & Byg, der som køber af støberihallerne vil bevare og sikre et sjældent sammenhængende og bynært industrianlæg fra 1800-tallet. Det er samtidig Realdania By & Bygs grundsigte at omdanne de gamle støberihaller til et ”byens hus”, der skal rumme borgerservice, bibliotek, lokalhistorisk arkiv og lokaler til foreninger, herunder med mulighed for udstillinger.

Ønsket for Vordingborg Kommune har derfor været et betinget salg af ejendommen med vilkår om tilbageleje, således at Realdania By & Byg kan gennemføre denne gennemgribende renovering og omdannelse af ejendommen.

Med godkendelsen fra Indenrigsministeriet af sale-and-lease-back arrangementet, kan Vordingborg Kommune nu i samarbejde med Realdania By & Byg påbegynde en spændende og omfattende transformation og restaurering af de historiske støberihaller.

Elmanns afdeling for offentlig ret har bred erfaring inden for offentlig regulering og rådgiver både kommuner, regioner og offentlige virksomheder samt private erhvervsvirksomheder, hvilket du kan læse mere om her.

Kontakt:


Henrik Græsdal
Advokat (L), Partner
T: (+45) 51 74 01 99
E: hgr@elmann.dk