Søg

Linkedin

Karriere

English
Ansvarsudvalget afleverer betænkning om ledelsesansvar i finansielle virksomheder

Ansvarsudvalget afleverede i går betænkning om ledelsesansvar i finansielle virksomheder. Betænkningen indeholder konkrete anbefalinger, som har til formål at sikre, at grundlaget for at sanktionere grove ledelsesmæssige svigt i finansielle virksomheder bliver klarere.

Ansvarsudvalgets forslag til ændringer består af fire konkrete tiltag:

1) Nyaffattelse af straffebestemmelserne i lov om finansiel virksomhed med henblik på at gøre det klarere hvilke handlinger og undladelser, der er strafbare.

2) Omvendt bevisbyrde i forhold til sager med iboende interessekonflikter – eksempelvis låneaftaler mellem pengeinstituttet og dets ledelse eller nærtstående hertil.

3) Tilsidesættelse af interne regler i den finansielle virksomhed skal indgå med større vægt i ansvarsvurderingen.

4) Udbetalingsbegrænsninger ifm. aftale om en fratrædelsesgodtgørelse med medlemmer af ledelsen i en finansiel virksomhed og udvidet tilbagesøgningsadgang ift. udbetalt fratrædelsesgodtgørelse.

Om forslagene vil få den tilsigtede virkning, hvis de gennemføres, er fortsat op til de civile domstole at fastslå. De foreslåede ændringer samt udviklingen på området i øvrigt vil dog forhåbentlig betyde, at det bliver muligt at nærme sig en retstilstand, som flugter mere med den almindelige opfattelse og retsfølelse i samfundet. Du finder adgang til betænkningen her: Ansvarsudvalgets betænkning om ledelsesansvar i finansielle virksomheder.

Elmann har omfattende erfaring med at behandle sager om grundlaget for ledelsesansvar i både finansielle og børsnoterede virksomheder. Du kan kontakte advokater og partnere, Finn Lynge Jepsen, Kasper Westberg eller Christian Tornvig Jensen, som alle er involverede i flere aktuelle sager vedr. ledelsesansvar, hvis du har brug for juridisk rådgivning på området.

Kontakt:


Finn Lynge Jepsen
Advokat (H), Partner
T: (+45) 33 34 78 04
E: fij@elmann.dk


Kasper Westberg
Advokat (H), Partner
T: (+45) 33 34 78 12
M: (+45) 20 33 50 04
E: kwe@elmann.dk


Christian Tornvig Jensen
Advokat (L), Partner
T: (+45) 33 34 78 34
M: (+45) 30 58 15 86
E: ctj@elmann.dk